avilosunda

INR 125.00

chakka varathathu 500gm

INR 90.00

chakka varathathu 100gm

INR 30.00

pazham chips 400gm

INR 180.00

carrot cake 500gm

INR 110.00

carrot cake 1kg

INR 220.00